Arbitri : 2023

ArbitroPartiteCartellini gialliCartellini rossiCartellini per tempo
Khamis Al Marri1202.0 (2.0 / 0.0)
Yusuke Araki2603.0 (3.0 / 0.0)
Kazuyoshi Enomoto237103.1 (3.1 / 0.0)
Koichiro Fukushima61212.2 (2.0 / 0.2)
Jumpei Iida1101.0 (1.0 / 0.0)
Akihiko Ikeuchi41102.8 (2.8 / 0.0)
Yoshiro Imamura41002.5 (2.5 / 0.0)
Toru Kakinuma215622.8 (2.7 / 0.1)
Atsushi Kamimura226333.0 (2.9 / 0.1)
Hiroki Kasahara42015.3 (5.0 / 0.3)
Shu Kawamata143222.4 (2.3 / 0.1)
Hiroyuki Kimura4701.8 (1.8 / 0.0)
Koei Koya4501.3 (1.3 / 0.0)
Yosuke Kubota258553.6 (3.4 / 0.2)
Dai Matsumoto227123.3 (3.2 / 0.1)
Hajime Matsuo5801.6 (1.6 / 0.0)
Takafumi Mikuriya4802.0 (2.0 / 0.0)
Koki Nagamine3702.3 (2.3 / 0.0)
Toshihiro Nakai1202.0 (2.0 / 0.0)
Futoshi Nakamura2603.0 (3.0 / 0.0)
Tom Neild3802.7 (2.7 / 0.0)
Yuichi Nishimura61803.0 (3.0 / 0.0)
Takao Nishiyama1202.0 (2.0 / 0.0)
Keisuke Nobori246112.5 (2.5 / 0.0)
Takuto Okabe51102.2 (2.2 / 0.0)
Hirokazu Otsubo226022.8 (2.7 / 0.1)
Tomokazu Sato255312.1 (2.1 / 0.0)
Keigo Sendachi206153.3 (3.0 / 0.3)
Keigo Sendachi51402.8 (2.8 / 0.0)
Hayato Shimizu41614.3 (4.0 / 0.3)
Shuhei Shimizu276642.5 (2.4 / 0.1)
Yuzo Sutani265622.3 (2.2 / 0.1)
Koji Takasaki2810964.1 (3.9 / 0.2)
Hiroyoshi Takayama245322.3 (2.2 / 0.1)
Reo Tanaka267132.8 (2.7 / 0.1)
Ryo Tanimoto3813.0 (2.7 / 0.3)
Masuya Ueda3903.0 (3.0 / 0.0)
Naoto Uehara2502.5 (2.5 / 0.0)
Yudai Yamamoto41113.1 (2.8 / 0.3)
Ryosuke Yamaoka2000.0 (0.0 / 0.0)
Yoshimi Yamashita61502.5 (2.5 / 0.0)
Tetsuro Yoshida235722.6 (2.5 / 0.1)
Toshimitsu Yoshida1101.0 (1.0 / 0.0)