Iran
Carlos Queiroz
19 May 2018 - 17:15
1 - 0
Uzbekistan
Héctor Cúper

Line-ups

 R. Ashurmatov (71)
 B. Ergashev
 A. Ganiev
 O. Khamrobekov (78)
 A. Komilov
 J. Masharipov (88)
 A. Otakhonov
 J. Sidikov (69)
 A. Turgunbayev (75)
 D. Tursunov
 Z. Urinboev (83)

Substitutions

 K. Alidjanov
 R. Davronov
 U. Ergashev
 K. Giyosov (78)
 I. Kenjabaev (88)
 I. Kobilov (71)
 D. Narzullaev
 S. Sabirkhodjaev (69)
 A. Sidorov (83)
 D. Yakhshibaev (75)