19 May 2018 - 17:15
1 - 0
Uzbekistan
Héctor Cúper

Line-ups

 R. Ashurmatov (71)
 B. Ergashev
 A. Ganiev
 O. Khamrobekov (78)
 A. Komilov
 J. Masharipov (88)
 A. Otakhonov
 J. Sidikov (69)
 A. Turgunbayev (75)
 D. Tursunov
 Z. Urinboev (83)

Substitutions

 K. Alidjanov
 R. Davronov
 U. Ergashev
 K. Giyosov (78)
 I. Kenjabaev (88)
 I. Kobilov (71)
 D. Narzullaev
 S. Sabirkhodjaev (69)
 A. Sidorov (83)
 D. Yakhshibaev (75)