Arbitri : 2021

ArbitroPartiteCartellini gialliCartellini rossiCartellini per tempo
Yusuke Araki194332.5 (2.3 / 0.2)
Koichiro Fukushima201010.6 (0.5 / 0.1)
Masaaki Iemoto172311.5 (1.4 / 0.1)
Jumpei Iida112001.8 (1.8 / 0.0)
Akihiko Ikeuchi194812.6 (2.5 / 0.1)
Yoshiro Imamura215542.8 (2.6 / 0.2)
Hiroki Kasahara234211.8 (1.8 / 0.0)
Hiroyuki Kimura122512.2 (2.1 / 0.1)
Koei Koya141921.5 (1.4 / 0.1)
Hajime Matsuo194112.3 (2.2 / 0.1)
Nobutsugu Murakami173021.9 (1.8 / 0.1)
Shinji Murakami1202.0 (2.0 / 0.0)
Futoshi Nakamura 121811.6 (1.5 / 0.1)
Yuichi Nishimura203521.9 (1.8 / 0.1)
Takuto Okabe142111.6 (1.5 / 0.1)
Ryuji Sato91812.1 (2.0 / 0.1)
Shuhei Shimizu1202.0 (2.0 / 0.0)
Hayato Shimizu122402.0 (2.0 / 0.0)
Hiroyoshi Takayama141701.2 (1.2 / 0.0)
Ryo Tanimoto152421.7 (1.6 / 0.1)
Masuya Ueda142301.6 (1.6 / 0.0)
Yudai Yamamoto174422.7 (2.6 / 0.1)