Arbitri : 2022

ArbitroPartiteCartellini gialliCartellini rossiCartellini per tempo
Yusuke Araki81832.7 (2.3 / 0.4)
Koichiro Fukushima12700.6 (0.6 / 0.0)
Jumpei Iida51312.8 (2.6 / 0.2)
Akihiko Ikeuchi103734.0 (3.7 / 0.3)
Yoshiro Imamura102823.0 (2.8 / 0.2)
Tomohiro Inoue6621.3 (1.0 / 0.3)
Hiroki Kasahara61903.2 (3.2 / 0.0)
Hiroyuki Kimura82513.2 (3.1 / 0.1)
Koei Koya71422.3 (2.0 / 0.3)
Hajime Matsuo81812.4 (2.3 / 0.1)
Takafumi Mikuriya6701.2 (1.2 / 0.0)
Futoshi Nakamura 111711.6 (1.5 / 0.1)
Yuichi Nishimura7701.0 (1.0 / 0.0)
Takuto Okabe71812.7 (2.6 / 0.1)
Ryuji Sato82022.8 (2.5 / 0.3)
Hayato Shimizu101822.0 (1.8 / 0.2)
Ryo Tanimoto82623.6 (3.3 / 0.3)
Masuya Ueda81512.0 (1.9 / 0.1)
Yudai Yamamoto72323.6 (3.3 / 0.3)