Referees : 2018 - 2019

RefereeGamesYellow CardsRed CardsCards per game
Stefan Apostolov96317.1 (7.0 / 0.1)
Volen Chinkov95626.4 (6.2 / 0.2)
Georgi Davidov94625.3 (5.1 / 0.2)
Georgi Dimitrov21608.0 (8.0 / 0.0)
Dragomir Draganov123923.5 (3.3 / 0.2)
Nedelcho Gadzhalov51903.8 (3.8 / 0.0)
Radoslav Gidzhenov52224.8 (4.4 / 0.4)
Georgi Ivanov41313.6 (3.3 / 0.3)
Georgi Kabakov117827.3 (7.1 / 0.2)
Rosen Kirilov1606.0 (6.0 / 0.0)
Petar Kirilov Kostadinov94545.4 (5.0 / 0.4)
Nikola Popov135434.4 (4.2 / 0.2)
Stanislav Stavrov62814.9 (4.7 / 0.2)
Ivajilo Stoyanov94645.5 (5.1 / 0.4)
Stanislav Todorov146214.5 (4.4 / 0.1)
Stanimir Trenchev2402.0 (2.0 / 0.0)
Valdimir Valkov93103.4 (3.4 / 0.0)
Nikolay Yordanov115314.9 (4.8 / 0.1)
Valentin Zhelezov52916.0 (5.8 / 0.2)